Mimovič Eugen

Rekonštrukcie a výstavba domov, vodoinštalačné, elektroinštalačné, murárske a obkladacie práce.

Adresa:
Budapeštianska 114/C, 04013 Košice
Telefón:
0918 093 375
IČO:
10820906