Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Adamovské Kochanovce

Evanjelický chrámový zbor.

Adresa:
Adamovské Kochanovce 212, 91305 Adamovské Kochanovce
Telefón:
0905 574 190
IČO:
34016503