Materská škola, Čajakova 4A, Žilina

Materská škola na sídlisku Hliny IV. Integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Adresa:
Čajakova 4, 01001 Žilina
Telefón:
041 7634 140
IČO:
37904957