Evanjelické gymnázium

Evanjelické bilingválne gymnázium so zameraním na vyučovanie anglického jazyka.

Adresa:
Jesenského 836, 98061 Tisovec
E-mail:
Telefón:
047 5511 700
047 5511 706
Fax:
047 5511 788
IČO:
30231621