Európske združenie študentov práva Slovensko

Medzinárodná nezisková organizácia združujúca právnikov a študentov práva.

Adresa:
Šafárikovo námestie 6, 81102 Bratislava
IČO:
30815983