Európske združenie študentov práva Slovensko

Medzinárodná nezisková organizácia združujúca právnikov a študentov práva.

Adresa:
Šafárikovo námestie 6, 81102 Bratislava
E-mail:
Telefón:
0910 341 402
IČO:
30815983