Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto

Sociálne služby, kurzy prvej pomoci, rekvalifikačné kurzy.

Adresa:
Komenského 19, 04001 Košice
Telefón:
0903 558 933
IČO:
00416193