Kongregácia najsvätejšieho vykupiteľa - redemptoristov

Rehoľné spoločenstvo.

Adresa:
Puškinova 1, 81104 Bratislava
Telefón:
02 5249 4497
IČO:
00587133