Daftour - Andrej Daňko

Prevádzkovanie nepravidelnej vnútroštátnej a zahraničnej autobusovej dopravy.

Adresa:
Hlavná 53, 08216 Záhradné
Telefón:
051 4557 702
0905 409 737
Fax:
051 4557 702
IČO:
14431556