Energetické centrum Bratislava

Činnosť zameraná na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Konzultačno-poradenské služby.

Adresa:
Ambrova 35, 83101 Bratislava
E-mail:
Telefón:
02 5930 0091
Fax:
02 5930 0097
IČO:
31794947