KORADO, a.s.

Výroba a montáž radiátorov pre teplovodné a kombinované vykurovanie: doskové vykurovacie telesá Radik, radiátory pre rekonštrukcie, úsporné radiátory Radik RC, kúrenie do kúpeľní, rúrkové radiátory Koralux, dizajnové radiátory Koratherm.

Ďalej ponúkame kompletný sortiment konvektorových telies. Vyrábame podlahové, nástenné a špeciálne konvektory, vykurovacie lavice a tepelné výmenníky.
Od roku 2015 sme do nášho sortimentu zaradili novinku Vetracie jednotky s možnosťou rekuperácie. Tie spoločne s konvektorovými telesami s ventilátorom a s úsporným radiátorom RADIK RC patria do systému S-CONTROL.
V novom integrovanom systéme S‑CONTROL sú zahrnuté iba výrobky, ktoré svojou prevádzkou a svojimi vlastnosťami spĺňajú prísne energetické kritériá. Tento systém je vhodný pre všetky typy stavieb, či už ide o rodinný alebo bytový dom, penzión alebo administratívnu budovu. Všetko od jedného spoľahlivého dodávateľa, ktorým je svetovo uznávaná spoločnosť KORADO, a.s.

Adresa:
Bří Hubálků 869, 56002 Česká Třebová, ČR
E-mail:
Telefón:
+420 465 506 111
Fax:
+420 465 533 125
IČO:
25255843
Oddelenia:

Predaj, marketing
+420 465 506 422
info@korado.cz

Reklamácie
+420 465 506 417
servis@korado.cz


Kontaktný formulár