Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Informácie pre rodičov aj deti - učitelia, známky, krúžky, kontakt.

Adresa:
Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
Telefón:
052 4593 110
IČO:
37874187