Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Odborné poradenstvo špecializované na poruchy učenia a správania.

Adresa:
Letná 45, 04001 Košice
Telefón:
055 6230 224
0905 743 411
IČO:
35539682