Kriško Michal, JUDr.

Úradné preklady a tlmočenie v anglickom, francúzskom, španielskom a slovenskom jazyku.

Adresa:
Púpavová 85, 84104 Bratislava
Telefón:
0911 222 540
Fax:
02 6542 0477