Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Podpora záujemcov o hľadanie predkov, výskum pôvodu a príbuzenských vzťahov slovenských rodín.

Adresa:
Nám. J.C. Hronského 1, 03601 Martin
Telefón:
043 4131 267
Fax:
+421 43 4133 188
IČO:
14225875