Klub podnikavých žien

Pomoc ženám pri presadení sa na trhu práce i v podnikaní. Vzdelávanie a podpora regionálneho rozvoja a ľudských práv.

Adresa:
Dostojevského 3313/12, 05801 Poprad
Telefón:
0905 733 812
IČO:
42037522