Orchidamos Slovakia, n.o.

Poskytovanie všeobecno prospešných služieb v oblasti vzdelávania, výchovy, telesnej kultúry a športu.

Adresa:
Stavbárov 6, 97101 Prievidza
Telefón:
0905 232 281
IČO:
36119849