Základná škola s materskou školou, Čajkov 285

História školy, zamestnanci, kontakt.

Adresa:
Čajkov 285, 93524 Čajkov
Telefón:
036 6389 230
IČO:
50655884