Spoločnosť Downovho syndrómu v Slovenskej republike

Informácie o Downovom syndróme, prospešné rady, rôzne akcie, vydávanie časospisu Slnečnica.

Adresa:
Tallerova 4, 81102 Bratislava
Telefón:
0903 634 396
IČO:
30806283