Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Príprava študentov na prácu v stavebnej výrobe.

Adresa:
Gyulu Szabóa 1, 92901 Dunajská Streda
Telefón:
031 5905 611
IČO:
00351831