Guber cégelec - Ján Szabó

Montáž, oprava, údržba a revízie elektrických zariadení. Prípojky a bleskozvody. Zabezpečenie projektovej dokumentácie.

Adresa:
Dolné Obdokovce 19, 95102 Dolné Obdokovce
Telefón:
0903 238 450
IČO:
35138874