MONT-FINAL - Peter Lamoš

Výroba konštrukcií, plotov. Stavebné, rekonštrukčné, zváračské, klampiarske a práce vo výškach. Prenájom montážnej plošiny.

Adresa:
Pod Kanálom 412/39, 03861 Lipovec
Telefón:
0905 891 146
IČO:
37761960