Centrum poradenstva a prevencie, I. Houdeka 2351, Ružomberok

Poradenské zariadenie - psychologické, pedagogické, špeciálnopedagogické, logopedické poradenstvo.

Adresa:
I. Houdeka 2351, 03401 Ružomberok
E-mail:
Telefón:
044 4342 634
044 4328 054
IČO:
37901796