Sanatórium Dr. Guhra

Ústavná zdravotná, liečebná a kúpeľná starostlivosť pre liečbu pľúcnych ochorení. Zariadenie pre seniorov Leonardo.

Adresa:
Tatranská Polianka 4, 05982 Vysoké Tatry
Telefón:
052 4422 651
0905 321 571
Fax:
052 4422 658
IČO:
37886304