Akadémia vzdelávania

Jazykové kurzy (AJ, NJ, FJ, ŠJ, TJ, RJ, SJ pre cudzincov), rekvalifikačné kurzy (účtovníctvo, opatrovateľstvo, manikúra)

Adresa:
Gorkého 10, 81517 Bratislava
Telefón:
0902 930 242
0902 930 253
IČO:
00441074