Inkofórum

Občianske združenie na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou (mimovoľný únik moču alebo stolice).

Adresa:
Viedenská cesta 5, 85101 Bratislava
Telefón:
02 6726 7340
Fax:
02 6224 0630
IČO:
30866049