Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Združenie na podporu rozvoja odberov pupočníkovej krvi. Prevádzkovanie registra darcov a programu indikovaných odberov.

Adresa:
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
Telefón:
0850 111 233
IČO:
31771165