Generálna prokuratúra SR

Ústredný štátny orgán a najvyšší orgán prokuratúry, ktorý je nadriadený ostatným prokuratúram. Vedie register trestov.

Adresa:
Štúrova 2, 81285 Bratislava
Telefón:
02 5953 2505
02 2083 7505
IČO:
00166481
Zaradenie v katalógu: