NITRIANSKA KRÁĽOVSKÁ VÍNNA CESTA, Združenie ekologického cestovného ruchu

Propagácia ekologickej formy cestovného ruchu. Obnovovanie starých slávností a remesiel, vinobranie, jarmoky.

Adresa:
Fraňa Mojtu 6, 94901 Nitra
IČO:
37853902