Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Rozvoj školstva v demokratickom spoločenskom systéme a obhajoba zákonných a stavovských práv školských zamestnancov.

Adresa:
Bajkalská 29/A, 82101 Bratislava
Telefón:
0918 901 762
IČO:
00177920