Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Lomnická 44

Psychologické poradenstvo pre deti materských, základných a stredných škôl, ich rodičov a učiteľov.

Adresa:
Lomnická 44, 94901 Nitra
Telefón:
037 6554 245
Fax:
037 6532 162
IČO:
36097551