Slovenské hemofilické združenie

Dobrovoľné občianske združenie osôb s vrodenou krvácavou chorobou a rodičov detí s týmto ochorením.

Adresa:
Antolská 11, 85107 Bratislava
E-mail:
IČO:
22665226