Board of European Students of Technology - Európska rada študentov technických univerzít (BEST)

Študentská organizácia pôsobiacia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Organizovanie softskill tréningov.

Adresa:
Ilkovičova 3, 81219 Bratislava
IČO:
30810574