Bratislavský spolok medikov

Študentská organizácia s cieľom zlepšovania podmienok štúdia na LFUK. Inovácia výučby, digitalizácia materiálov.

Adresa:
Sasinkova 2, 81372 Bratislava
Telefón:
02 5935 7644
IČO:
31747698

Kontaktný formulár