Artest - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže

Vytváranie podmienok pre umeleckú prípravu mentálne postihnutej mládeže a ich aktívne zapájanie sa do kultúrneho života.

Adresa:
Kuzmányho 23, 04001 Košice
Telefón:
0907 510 366
IČO:
35569328