Združenie pre služby Anonymným alkoholikom v Slovenskej republike

Spoločenstvo žien a mužov navzájom sa deliacich o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť problém alkoholu.

Adresa:
Kalvária 3, 94901 Nitra
Telefón:
0948 045 418
IČO:
31784291