Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Ochrana a výskum prírody so zameraním na voľne žijúce vtáctvo a biotopy.

Adresa:
Zelinárska 4, 82108 Bratislava
E-mail:
Telefón:
0905 256 184
IČO:
30845521