Kresťania v meste

Organizovanie aktivít a projektov s cieľom spoznať a posilniť hlas kresťanov v spoločnosti.

Adresa:
Východná 7B, 83106 Bratislava
IČO:
31749259