Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Bratislava

Občianske združenie. Presadzovanie demokratického a humánneho odkazu národnooslobodzovacieho boja.

Adresa:
Štúrova 8, 81572 Bratislava
Telefón:
02 3810 4941
IČO:
00470031

Kontaktný formulár