Skej - Slovenská esperantská mládež

Organizácia mladých ľudí hovoriacich esperantom. Organizovanie vzdelávacích a kultúrnych aktivít v esperante.

Adresa:
M. Rázusa 2144/24, 96001 Zvolen
Telefón:
0904 738 269
0910 293 139
0918 774 943
IČO:
30854695

Kontaktný formulár