Slovenská asociácia westernovej streľby

Občianske združenie zaoberajúce sa streľbou zo zbraní divokého západu z konca 19. storočia. Združenie klubov.

Adresa:
Omšenie 144, 91443 Omšenie
Telefón:
0905 428 884
IČO:
36094765