Predys

Združenie občanov a právnickych osôb, ktorým nie je ľahostajný osud detí s ľahkými mozgovými dysfunkciami.

Adresa:
Michalská 6, 81101 Bratislava
IČO:
30855993