ORBIS INSTITUTE

Združenie venujúce sa miestnym a medzinárodným vzdelávacím programom pre mladých ľudí.

Adresa:
Kominárska 11, 83104 Bratislava
Telefón:
0905 578 524
IČO:
31810306