ORBIS INSTITUTE

Združenie venujúce sa miestnym a medzinárodným vzdelávacím programom pre mladých ľudí.

Adresa:
Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava
Telefón:
0905 578 524
IČO:
31810306