Krajská rozvojová agentúra Nitra

Neziskové záujmové združenie právnických osôb na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Nitrianskeho kraja.

Adresa:
Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra
Telefón:
037 6514 100
Fax:
037 6514 101
IČO:
31197329