Základná umelecká škola

História, aktivity, kontakty a iné.

Adresa:
Nádvorná 3366/10, 96001 Zvolen
Telefón:
045 5334 681
IČO:
37888706