Záujmové združenie žien Aspekt

Publikačná a vzdelávacia organizácia. Rodové analýzy. Knižnica s literatúrou s feministickou a rodovou problematikou.

Adresa:
Mýtna 38, 81107 Bratislava
Telefón:
02 5249 1639
IČO:
30807433