Asociácia na ochranu práv pacientov

Aktivity v oblasti informovanosti pacientov o ich právach a povinnostiach.

Adresa:
Prešovská 39, 82108 Bratislava
Telefón:
0910 904 634
IČO:
30787238