Notár, mediátor - JUDr. Magdaléna Drgoňová

Notársky úrad. Dedičské, zmierovacie a rozhodcovské konania.

Adresa:
Štúrova 27, 04001 Košice
Telefón:
055 6324 024
0903 741 130
IČO:
35509872