Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím Drotárska cesta 48 81104 Bratislava

Informácie o základnej a materskej škole internátnej pre deti so sluchovým postihnutím.

Adresa:
Drotárska cesta 48, 81104 Bratislava
Telefón:
02 6280 1207
IČO:
31746616