Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava

Zariadenie pre ťažko sluchovo postihnuté deti, pre deti s kombinovanými postihnutiami a mentálne postihnuté deti.

Adresa:
Hrdličkova 17, 83320 Bratislava
Telefón:
02 5020 5910
IČO:
17319153

Kontaktný formulár