Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, M.C. Sklodowskej 1, Bratislava

Výchova a vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov. Špeciáno-pedagogická poradňa so zameraním na intelektovo nadaných.

Adresa:
M.C. Sklodowskej 1, 85104 Bratislava
Telefón:
0904 619 967
IČO:
30866952